Urban Design - Public Space

2012 › 2013

Dorp Adegem

Masterplan voor het dorpscentrum van Adegem


Het gemeentebestuur van Maldegem stelt een visie voorop met een planhorizon 2050. Deze toekomstvisie tekent een ambitieus project uit waarin Adegem een centrum krijgt, waarbinnen de ruimtelijke structuren uit het verleden worden versterkt en toekomstige ontwikkelingen worden gestructureerd. De opdracht heeft tot doel de krijtlijnen uit te zetten voor 2050, waarbinnen er ruimte is voor groei op lange termijn en het tegelijk mogelijk maakt om acties te ondernemen op korte termijn.

De aanpak van dit onderzoek richt zich op het detecteren en invoeren van ruimtelijke dragende structuren. Voor elke structuur worden in deze visie enkele ontwerprichtlijnen meegegeven betreffende inplanting bebouwing, materialisatie, groen, publiek meubilair etc. hiërachie en identiteit binnen het historich verbrokkelde publiek domein in het centrum en de ontwikkeling van strategische projectgebieden.

Naast de uitwerking van een toekomstvisie voor het dorpscentrum, werd BUUR ook ingezet om heel concreet de draagkracht en de inzetbaarheid van enkele strategische projectsites af te toetsen en zo het opdrachtgevend bestuur bij te staan bij de beoordeling van private inrichtingsvoorstellen.

Tenslotte geeft BUUR ook nog aandacht aan de herinrichting van de N9 en het zuidelijke kwetsbare natuurlijk gebied.

 

PROJECTCODE: AMC
LOCATIE: Adegem
PERIODE: 2012 > 2013
OPDRACHTGEVER: Gemeente Maldegem
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

5 images
Related.