Urban Design

2013 › 2014

Den Dreef Leuven

Masterplan voor uitbreiding en integratie van voetbalstadion OHL 'Den Dreef'


Op vraag van OHL onderzocht BUUR wat de mogelijkheden en krijtlijnen zijn om het bestaande stadion van OHL ‘Den Dreef’ op deze plek uit te breiden en kwalitatief te versterken. BUUR koppelt de vraag naar uitbreiding aan een betere interactie van het stadion met zijn omgeving en een verhoogde uitstraling en beeldkwaliteit. De ligging enerzijds aan de vesten van Leuven en anderzijds in het groene landschap van de Voer- en Dijlevallei biedt hiervoor aantrekkelijke troeven.

Het stadion wordt gekaderd binnen een publiek frame dat de site verbindt met de onmiddellijke omgeving en zorgt voor een verbeterde toegankelijkheid op elk moment (wedstrijd en niet-wedstrijd). Een nieuwe publieke as creëert zo een representatieve toegang voor het stadion maar functioneert ook als een permanente publieke doorsteek voor zacht verkeer tussen stad en landschap.

Het masterplan voorziet verder een gefaseerde uitbouw van het stadion tot een gesloten architecturaal samenhangend geheel dat een uitgesproken stadiongevoel creëert. Het stadion speelt in op de diverse omringende context: een nieuw kopgebouw langs de Dijleoever, een verhoogde representativiteit langsheen de vesten, het afbouwen en bufferen van de achterkanten van de woningen en de hoofdtoegang van het stadion langsheen de publieke as.

Een vooruitgeschoven entreegebouw kondigt het stadion aan langsheen de Kardinaal Mercierlaan, de dreef met grote kastanjebomen waar het stadion zijn naam aan ontleent. Dit entreegebouw huisvest naast de fanshop, het secretariaat en de kantoorruimte ook een grote fietsstalling. De fietsstalling faciliteert én promoot het gebruik van de fiets. De stedelijke ligging van het stadion laat immers toe in te zetten op een modal split waar meer dan de helft van de toeschouwers naar het stadion komt via bus, OV, te voet of met de fiets. De ondergrondse parking op de Philipssite en het nieuwe parkeergebouw van IMEC en KUL langsheen de Kapeldreef vullen de landschapsparking voor VIP’s langsheen de publieke as aan en zorgen voor voldoende parkeercapaciteit op wandelafstand van het stadion.

 

PROJECTCODE: OHL
LOCATIE: Leuven
PERIODE: 2013 > 2014
OPDRACHTGEVER: OHL
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

6 images
Related.