Strategic Planning

2014 › 2015

Circulaire economie Poort Genk

Prospectieve studie naar circulaire economie Poort Genk


Prospective research towards a circular economy for the region of Genk


Steeds meer gemeenten, steden en regio’s maken de transitie naar circulaire economie. Ook Genk, Hasselt en Houthalen-Helchteren kiezen hier resoluut voor. En dit niet alleen omdat ook zij de principes van circulaire economie sterk genegen zijn, maar vooral omdat Poort Genk over zeer sterke troeven beschikt om een unieke plek in deze nieuwe economie in te nemen. En dat is meteen ook de ambitie voor 2030. Rebel, BUUR en The Rock Group bundelden hun specifieke expertise en spirit voor een innovatief, strategisch onderzoek naar de mogelijkheden voor circulaire economie in Poort Genk.

Inzetten op circulaire economie vraagt tijd, moed en daadkracht van zowel publieke als private actoren, maar vooral een duidelijke, onderbouwde visie. Voor de prospectieve studie is een unieke departements- en beleidsoverschrijdende samenwerking opgezet tussen de Vlaamse Overheid, meer specifiek Ruimte Vlaanderen en OVAM, en Poort Genk. Ook Agentschap Ondernemen, NV De Scheepvaart, de Provincie Limburg en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg zijn in deze samenwerking sterk betrokken.

Er werd gekozen voor een bottum-up benadering waarbij lokale ondernemers via workshops werden samengebracht met al dan niet lokale partners voor de ontwikkeling van voor henzelf haalbare en kansrijke business cases. Parallel zijn met lokale en internationale circulaire pioniers de contextuele randvoorwaarden benoemd die de aantrekkelijkheid van Poort Genk schragen voor het accommoderen en laten groeien van verschillende circulaire businessmodellen. Er is daarbij vertrokken van het, zeker voor circulaire economie, relevante (ruimtelijk) DNA van de regio en al aanwezige kiemen voor circulair ondernemerschap. Deze opbouw mondt uit in een gedragen en duidelijk onderscheidende visie waar deze regio voor zal staan en wat ze zal betekenen in de circulaire economie. In 2030 toont Poort Genk zich als hét laboratorium voor circulair denken en vooral doen, en als circulair knooppunt voor bovenlokale, interstedelijke en lokale netwerken. Poort Genk richt zich op de (eco-) maakindustrie die een symbiose zoekt met logistiek en eco-design. Om dit alles te bereiken wordt een set van te nemen maatregelen voorgesteld.

 

PROJECTCODE: GCE
LOCATIE: Limburg
PERIODE: 2014 > 2015
OPDRACHTGEVER: Ruimte Vlaanderen
PROJECTTEAM: Rebel Group i.s.m. BUUR en Therock Group
STATUS: opdracht volbracht

An increasing number of municipalities, cities and regions have made the transition to circular economy. Genk, Hasselt and Houthalen-Helchteren have also decided to do so, not only because they embrace the principles of circular economy, but most of all because the Gate of Genk is very well placed to hold a unique position within this new form of economy. Their major ambition is to achieve this status by 2030. RebelGroup, The Rock Group and BUUR have combined their specific expertise and their mutual passion for innovative research to carry out a prospective study for circular economy in the Gate of Genk.

Focusing on circular economy requires time, courage and decisiveness of all the actors involved, both public and private. But it requires most of all a clear and substantiated vision. Within the scope of the prospective research, a unique cross-departmental and intergovernmental cooperation has been set up between the Gate of Genk and the Flemish authorities, more in particular the department for Spatial Planning “Ruimte Vlaanderen” and the department for Material Streams and Waste Management “OVAM”. But they are not the only players involved. The “Agentschap Ondernemen”, “NV De Scheepvaart”, the Province of Limburg and the Provincial Development Agency (POM) of Limburg are also strongly committed to the project.

The team has chosen a bottom-up approach by organizing workshops gathering local entrepreneurs and – in some specific cases – local partners, in order to develop business cases that seemed achievable and promising in the eyes of all the actors involved. At the same time, pioneers of local and international circular economy assisted the team in defining the contextual preconditions that must be fulfilled to enhance the attractiveness of the Gate of Genk and adapt and develop the different circular economy business models to the local reality. To achieve this goal, the team started from the region’s significant (spatial) DNA and the first germs of circular economy already present in the area. The set up resulted into a broad based and differentiated vision supported by the region which allowed defining the significance of the Gate of Genk within the circular economy. By 2030, the Gate of Genk will have become the ultimate laboratory of the circular way of thinking and acting. It will be the cross-road of circular economy, interconnecting supra-local, interurban and local networks. The Gate of Genk focuses on (ecologic) manufacturing industries wanting to create a symbiosis between logistics and eco design. In order to achieve this goal, the team has suggested a number of measures to be taken.

 

PROJECT CODE: GCE
LOCATION: Limburg
PERIOD: 2014 > 2015
CLIENT: Ruimte Vlaanderen
TEAM: Rebel Group with BUUR and Therock Group
STATUS: mission accomplished

8 images
Related.