Urban Design - Public Space

2014 › 2015

Centrum Jezus-Eik

Masterplan voor de dorpskern


Masterplan for the town centre


De ambitie van het Masterplan bestaat uit de transformatie van een huidige ‘bottleneck’ naar een echte dorpsplek. Bij de opmaak van het Masterplan wordt er uitgegaan van het nieuwe op- en afrittencomplex op de A4/E411 ter hoogte van de Brabantlaan. Verschillende acties werken naar deze planhorizon toe. Het Masterplan van de gemeente positioneert een attractief dorp tussen de bovenlokale structuren van de snelweg en het Zoniënwoud. Het Masterplan bouwt verder op de visie van het gemeentelijk structuurplan.

In de visie van het Masterplan wordt de totaliteit van het horeca-plein, Kapucijnencluster en de site Dombard aangeduid als de toeristisch-recreatieve uitvalsbasis voor dit deel van het Zoniënwoud. In het plan worden de troeven van het dorp uitgespeeld om een stevige herwaardering te bekomen van het dorp. Jezus-Eik kan het speerpunt vormen van de toeristische Druivenstreek en het zuidelijk deel van het Dijleland. Elke investering voor de ontsluiting van het Woud kan niet op zich zelf staan, maar dient een aanvulling te vormen voor het dorp.

Het Masterplan is geen blauwdruk of een eindsituatie, het plan duidt de richting aan en tracht de ambities te schetsen. Het masterplan kan tevens niet zomaar ‘open gerold’ worden. Er zijn investeringen nodig om het dorp te herwaarderen. Het Masterplan tracht de verschillende infrastructurele intenties en middelen op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau te stroomlijnen ten voordele van het dorp.

Het Masterplan tracht voor de komende jaren een kader te bieden hoe lokale én bovenlokale investeringen maximaal aangewend kunnen worden ten behoeve van het dorp. Het Masterplan schetst in deze context de strategie om het DORP te (her)WAARDEREN als aantrekkelijke ruimte voor bewoner, handelaar en bezoeker.

 

PROJECTCODE: JEM
LOCATIE: Jezus-Eik
PERIODE: 2014 > 2015
OPDRACHTGEVER: Gemeente Overijse
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

The masterplan was instigated due to the transformation of the existing bottleneck onto a major highway that adjoins the village thus relieving the town of significant congestion.

In this vision of the new masterplan which consists of the horeca strip, the cloister site and a number of other areas will merge with the Zonien Wood and thus bring the village’s assets to the front. The site acts as an entry point into the touristic area. Each investment on the site should not be seen in isolation but rather as a compliment to the redevelopment of the entire village centre.

This masterplan is no blueprint or final design – it merely indicates direction and sketches out ambitions. In this way the masterplan cannot be simply ‘rolled-out’. Investment is necessary for the village to be re-appreciated. The masterplan therefore invites various infrastructure projects to be coordinated between the Flemish, provincial and municipal levels of government.

The masterplan thus creates a framework provides conditions for the discussion to take place over the coming years. It sketches out a strategy for out the village can be re-evaluated as an attractive place for residents, shop owners and visitors alike.

 

PROJECT CODE: JEM
LOCATION: Jezus-Eik
PERIOD: 2014 > 2015
CLIENT: Municipality of Overijse
TEAM: BUUR
STATUS: mission accomplished

5 images
Related.