Urban Design

2014 › 2015

Campus Molenerf Brugge

Masterplan voor een socio-medische campus en omgeving


Het AZ St-Jan was op het moment van bouwen (1977) een innovatief ziekenhuiscomplex binnen een weldoordacht landschappelijk plan, een ‘healing environment’. Sinds dan zijn niet alleen tal van uitbreidingen en renovaties aan het ziekenhuis gebeurd, tegelijk is de site verder uitgebouwd tot socio-medische campus met heel wat nieuwe functies: een psychotherapeutisch instituut, het OCMW-hoofdkantoor, een hoorcentrum, een woonzorgcentrum, kinderopvang, centrale keukens,… Bij gebrek aan enig kader zijn deze interventies telkens ad hoc gebeurd, mits het aansnijden van ‘restruimte’ op de site. Het resultaat is een campus zonder enige ruimtelijke samenhang, waar de bezoeker verdwaalt. Wat rest tussen de gebouwen is parkeerruimte geworden. De stedelijke functies verzinken in een randstedelijk beeld. De binnenstad is vlakbij, maar de mentale afstand is enorm.

Het doel van het masterplan was dan ook om een duidelijk kader uit te tekenen voor toekomstige ontwikkelingen. Zonder de marge om bestaande delen ‘uit te gommen’. En zonder een concreet programma voor de toekomst.

We zetten daarom in op vier structurerende systemen, telkens met een eigen functie en voorkomen, die de campus leesbaar maken en het kader definiëren waarbinnen groei mogelijk is.

Vooreerst worden de twee parallelle ‘noord-zuidbermen’ uitgebouwd als connectoren met de stad. Hiervoor voorzien we een nieuwe rechtstreekse fietsverbinding tussen de Reien en de campus via een historische spoorwegbrug, terwijl een bijkomende toegang voor gemotoriseerd verkeer wordt voorzien vanaf het hoger wegennet (E403). De ontdubbelde toegang geeft van beide zijden rechtstreeks uit op een nieuw centraal parkeergebouw. Op de campus komt hiermee heel wat ruimte vrij voor verblijf.

Daarnaast ontwikkelen we een ‘poldersysteem’: langs de bestaande waterstructuren worden paden voorzien die de aanhechting verzekeren van de campus op het omliggend polderlandschap en woonweefsel. De verlaagde padenstructuren zorgen voor bijkomende buffercapaciteit; de bomenrijen refereren naar het omliggende polderlandschap.

Centraal op de campus maken we een ruimte met een stedelijker karakter die alle omgevende publiekstrekkende functies ontsluit. Bijkomende complementaire functies (fitness, gym, foodshop, café, tentoonstelling) versterken hier het beoogde beeld van een ‘Health & Wellbeing campus’. Daar waar de campus vandaag een plek is waar je niet heen gaat als je niet moet, maken we een plek die mensen samenbrengt.

Tenslotte krijgen enkele meer afgesloten functies een eigen identiteit als ‘kamer’ rond de campus. De beleving van het groen wordt gemaximaliseerd.

 

PROJECTCODE: BCM
LOCATIE: Brugge
PERIODE: 2014 > 2015
OPDRACHTGEVER: Stad Brugge
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

3 images
Related.