Urban Design - Public Space

2012 › 2012

Buckower Velden Berlijn

Wedstrijd voor de opmaak van een masterplan en landschapsontwerp voor een groene woonwijk met park en agrarisch landschap


Voor de wedstrijd ‘Wonen aan de Buckower Velden’ werd BUUR door de stad Berlijn geselecteerd om een ontwerpvoorstel te maken voor een nieuwe woonwijk op een onbebouwde site aan de zuidgrens van de stad. BUUR werd daarbij vierde en kreeg zo een speciale vermelding.

Het terrein bevindt zich op de plek waar de stad ophoudt en het open landschap begint, twee tegengestelde condities die door een langs het vroegere tracé van de Berlijnse Muur verlopende groene fiets- en wandelroute worden gescheiden. Deze Mauerweg vormt echter ook een belangrijke verbinding, een route die het landschap ontsluit en voor de stadsbewoners toegankelijk maakt. De nieuwe woonwijk kan een belangrijke poort worden op de overgang tussen stad, landschap en Mauerweg.

Vanuit dat concept heeft BUUR een woonwijk ontworpen die wordt opgebouwd als een conversatie tussen bebouwing en open ruimte, met de woningen geconcentreerd in drie eilanden die door landschapsassen van elkaar worden gescheiden. Een minimaal maar fijn netwerk van paden en woonstraten ontsluit de eilanden en legt verbindingen tussen stad en open landschap. Regenwater wordt opgevangen en langs een netwerk van blauwe aders weggeleid naar bufferzones in het zuidelijke deel. De eilanden zelf krijgen een duidelijk geprofileerde randbebouwing die optimaal profiteert van haar ligging aan het groen, in de kernen ontstaat een divers spel van kleinschalige gekoppelde en gestapelde woningen. De grote variëteit aan gebouw- en woningtypes sluit aan bij de heterogeniteit van het omliggende stadsweefsel.

Voor de ontwikkeling van de wijk is een vernieuwende strategie uitgewerkt die toestaat kavels tijdelijk te gebruiken voor stadslandbouw in afwachting van de finale bebouwing. Ook na de laatste fase blijft de westzijde van het gebied in gebruik voor klein- en middelgrote agrarische functies, zoals volkstuintjes, een schapenwei of fruitboomplantage,… Zo ontstaat aan de Buckower Velden een groene woonwijk die zelf de overgang tussen stad en landschap belichaamt en haar bewoners een leven in het groen aanbiedt zonder compromissen te sluiten over haar stedelijke kwaliteit.

 

PROJECTCODE: BBF
LOCATIE: Berlijn, Duitsland
PERIODE: 2012
OPDRACHTGEVER: Stad Berlijn
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: competitie

5 images
Related.