Public Space - Mobility

2009 »

Brusselsesteenweg Gent

Ontwerp voor de multimodale stedelijke as tussen de Ring en de E17


Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft BUUR gevraagd om plannen op te maken voor de herinrichting van de Brusselsesteenweg,  in de Oost-Zuidrand van de stad Gent. Het studiegebied reikt van de Keizerpoort aan de Kleine Ring (R40) tot aan het kruispunt met de Schooldreef. De steenweg heeft het aanzicht van een drukke verkeersader en heeft een structureel tekort aan verblijfskwaliteit en groen. Daarnaast is ook de problematische doorstroming van de tram aanleiding voor deze opdracht.

Het projectgebied valt ruimtelijk en morfologisch op te delen in twee grote gehelen: een smal verstedelijkt deel tussen de deelgemeenten Ledeberg en Gentbrugge met een behoorlijk handelsapparaat en woonfunctie, en een perifeer breed deel met de functies van een ‘meubelboulevard’, wonen en het op- en afrittencomplex van de E17.

De steenweg wordt vormgegeven als stedelijke invalsweg met bomen en een groene trambedding. Er werd een evenwicht gezocht tussen de gegarandeerde doorstroming voor het openbaar vervoer (tram en bus), een vlottere afwikkeling van het gemotoriseerd verkeer, de creatie van veilige fietspaden en een inrichting als kwalitatieve verblijfsruimte. Omdat de Brusselsesteenweg ook een belangrijke handels- en woonas is, is het parkeeraanbod zoveel mogelijk behouden, zijn er laad- en loszones voorzien en worden een aantal plekken als bijzondere publieke ruimtes ingericht om de algemene verblijfskwaliteit te verhogen.

Specifiek aan deze opdracht is de evenwichtsoefening voor het smalle deel van de steenweg. Het gabariet in de smalle sectie van de N9 is niet overal toereikend om alle gebruikers afzonderlijk een plaats te geven in het dwarsprofiel. Dit resulteerde o.a. in een gecombineerde bedding stadinwaarts voor het openbaar vervoer en het gemotoriseerd verkeer.

 

PROJECTCODE: GHB
LOCATIE: Gent
PERIODE: 2009 > 2016
OPDRACHTGEVER: Agentschap Wegen en Verkeer
PROJECTTEAM: THV Arcadis-BUUR
STATUS: in uitvoering

4 images
Related.