Urban Design

2004 › 2006

Bruggen naar Rabot+ Gent

Conceptstudie voor de herontwikkeling van de stadsgassite


BUUR werd na een besloten competitie geselecteerd voor de uitwerking van een stadsontwerp voor de Stadsgassite in de Gentse Rabotwijk.

De Stadsgassite en de aangrenzende Rabotwijk liggen tussen het Gentse stadscentrum en de Nieuwe Vaart, omsloten door infrastructuren.

In het stadsontwerp koppelt BUUR de herontwikkeling van de Stadsgassite aan de herstructurering van de verkeersinfrastructuur en de herwaardering van de publieke ruimte in en rond de Rabotwijk. Daardoor herwint deze haar relatie met het stadscentrum en met het water.

Op de Stadsgassite zelf stuurt de sanering van de bodemvervuiling in grote mate de typologische variatie. De hoge saneringskost noopt tot een grote densiteit (o.a. 600 woningen). Desondanks kiest BUUR voor een significant aandeel eengezinswoningen, aansluitend op de omgevende arbeiderswijken.

In het proces kreeg het overleg met de bevolking bijzondere aandacht, o.a. door buurtvergaderingen, de organisatie van een tentoonstelling en een wandelparcours doorheen het projectgebied.

De Vlaamse Regering heeft in juli 2007 subsidies uit het stadsvernieuwingsfonds aan dit project toegekend.

 

PROJECTCODE: RAB
LOCATIE: Gent
PERIODE: 2004 > 2006
OPDRACHTGEVER: Stad Gent
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: laureaat competitie | opdracht volbracht

6 images
Related.