Urban Design

2010 › 2011

Braselwijk Dessel

Masterplan voor de herstructurering van een sociale woonwijk


De Braselwijk in Dessel is een sociale woonwijk die kampt met belangrijke bouwtechnische en energetische problemen. Haar geïsoleerde positie als enige sociale woonwijk in de gemeente heeft geleid tot een stigmatisering van de buurt en haar bewoners. Met dit masterplan wordt niet alleen getracht de interne kwaliteit van de wijk te verhogen, maar ook haar positie in de gemeente Dessel te versterken.

Door de aanleg van een centraal park dat het weefsel doorsnijdt en als een ruggengraat voor de buurt werkt, wordt tegelijk ook een verbinding gelegd tussen twee belangrijke groengebieden. De interne groenstructuur van de Braselwijk vormt zo een ladder die een nieuwe, duidelijk leesbare landschapsstructuur introduceert, een bovenlokale groene as creëert en Brasel zo een nieuwe positie geeft in de gemeente Dessel.

In het noorden van de woonbuurt wordt de oorspronkelijke groene rand hersteld door enkele zonevreemde woningen af te breken. Op die manier wordt de grens tussen bebouwd en open landschap versterkt en leesbaar gemaakt. De bestaande ontsluitingsstructuur met doorgaande straten wordt door de aanleg van het nieuwe park doorgeknipt zodat doodlopende straten ontstaan die als publieke ontmoetingsruimte dienen in plaats van enkel als verkeersruimte. De onbepaalde en weinig gebruikte tussenruimtes tussen de woningen worden omgevormd tot kwalitatieve private achtertuinen. Op verschillende plaatsen in de wijk worden groene pleintjes aangelegd als speel- en ontspanningsruimte.

Door middel van een rijker aanbod aan woningtypologieën wordt het isolement van de sociale woonwijk doorbroken. Op strategische plekken wordt een hogere dichtheid geïntroduceerd via duplexwoningen en kleine appartementstypes die ook in de hoogte een accent toevoegen. Het centrale park wordt zo opgeladen en een meer gemengd doelpubliek aangesproken. Het resultaat is een levendige en gevarieerde wijk die in zijn omgeving is geïntegreerd en een divers doelpubliek weet aan te spreken.

 

PROJECTCODE: DBR
LOCATIE: Dessel
PERIODE: 2010 > 2011
OPDRACHTGEVER: Huisvestingsmaatschappij De Ark
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht | in uitvoering

4 images
Related.