Strategic Planning

2018 › 2018

Bouwmeesterscan Arendonk

Scan, onder toezicht van de Vlaams Bouwmeester, van het gemeentelijk beleid op vlak van duurzaamheid, en formulering van een transitieagenda


De Vlaams Bouwmeester lanceerde een oproep voor Vlaamse gemeenten om deel te nemen aan de ‘bouwmeesterscan’. Deze scan, die slechts enkele maanden duurt, evalueert het gemeentelijk
beleid op vlak van kernversterking, mobiliteit, openruimtebeleid, energiebeleid en publiek ondernemerschap. Vanuit deze diagnose volgt een formulering van ambities voor de lange termijn,
en een ‘transitieagenda’. Arendonk behoorde bij de eerste gemeenten die zich hiervoor kandidaat stelden. BUUR werd geselecteerd als een van de vijf bureaus die de gemeentelijke scans uitvoert. Aan de hand van terreinonderzoek, data-analyse en enkele intensieve workshops, werd de diagnose gesteld en werden de aanbevelingen opgemaakt.

Voor Arendonk werd vastgesteld dat anno 2018 het kernversterkend beleid voor wonen en voorzieningen reeds sterk is. Omdat de gemeente veel goed gelegen ruimtereserves heeft, in
vergelijking met de beperkte groeiverwachtingen, werden enkele aanbevelingen geformuleerd om inbreidingsprojecten nog strategischer in te zetten. Het energiebeleid kan worden uitgerold volgens het uitgezette pad. Ook voor mobiliteit bleken slechts beperkte bijsturing nodig.

De belangrijkste aanbeveling betrof het openruimtebeleid. De gemeente heeft alle potenties om onderdeel te worden van een bovenlokaal en zelfs internationaal openruimtegebied met hoge
ecologische en landschappelijke waarde. Arendonk kan zich toeristisch-recreatief ontwikkelen vanuit deze troef. Dit vraagt maar beperkte inspanningen in het noordelijk openruimtegebied. Voor de oplossing van enkele knelpunten in de oostelijke kanaalzone werden potentiële scenario’s beschreven.

De transitieagenda bevat lange termijn programma’s, concrete strategische projecten die een legislatuur vragen om tot uitvoering te komen, en een lijst van quick wins: concrete ingrepen die onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd. De eindresultaten werden in december 2018 voorgesteld.

PROJECTCODE: BMS-ARD
LOCATIE: Arendonk
PERIODE: 2018
OPDRACHTGEVER: Gemeente Arendonk & Vlaams Bouwmeester
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Proflow
STATUS: opdracht volbracht

3 images
Related.