Urban Design - Public Space - Strategic Planning

2013 »

Blauwe Boulevard Hasselt

Masterplan en RUP Blauwe Boulevard


Binnen het raamcontract “ondersteuning en uitwerking van het ruimtelijk beleid” voor de stad Hasselt, werkten THV BUUR en Arcadis Belgium een masterplan uit voor de omgeving rond de Hasseltse kanaalkom. Dit masterplan legt de krijtlijnen vast voor de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk in het noorden van Hasselt, genaamd Blauwe Boulevard.

Het masterplan wordt opgemaakt naar aanleiding van enkele fundamentele knelpunten in het BPA Blauwe Boulevard, dat in 2004 werd goedgekeurd. Het BPA maakte een transformatie van de kanaalkom van een nijverheidszone naar een nieuwe stadswijk mogelijk, maar bleek onvoldoende garanties te bieden op kwalitatieve ontwikkelingen. Zo bleef de differentiatie aan woonomgevingen en woontypes en de realisatie van wijkvoorzieningen achterwege en werd de ruimtelijke samenhang tussen de Blauwe Boulevard, de omliggende wijken en het Demerpark onvoldoende gedefinieerd. Het masterplan wil hier een antwoord op bieden en hertekent de Blauwe Boulevard, binnen de rechtszekerheden die eigenaars verwierven n.a.v. het BPA, zodat zij zich kan ontplooien tot een volwaardig en levendig stadsdeel van Hasselt.

Andere planinstrumenten staan het masterplan bij om dit doel te bereiken. Een studie naar voorzieningen onderzoekt welke functies reeds aanwezig zijn en welke functies de nieuwe stadswijk dient te huisvesten bij de komst van heel wat nieuwe Hasselaren. Het beeldkwaliteitsplan tracht daarnaast garantie te bieden op voldoende coherentie en kwaliteit in het publiek domein, bij de realisatie van verschillende projecten door uiteenlopende ontwikkelaars.

Het masterplan wordt vertaald naar een RUP, dat opnieuw een juridisch kader biedt en het BPA vervangt.

In dit hele proces wordt co-creatie nagestreefd. De projecten die opgestart konden worden n.a.v. het BPA, maar waarop nog ingegrepen kon worden, zijn even on hold gezet. Er wordt er in samenspraak met projectontwikkelaars en grondeigenaars gezocht naar vernieuwende ontwikkelingsmogelijkheden voor deze nieuwe stadswijk, de krijtlijnen van het nieuwe masterplan en RUP reeds doorvertalen.

 

PROJECTCODE: HRC-BLB
LOCATIE: Hasselt
PERIODE: 2013 >>
OPDRACHTGEVER: Stad Hasselt
PROJECTTEAM: THV BUUR-Arcadis
STATUS: in ontwerpfase

7 images
Related.