Strategic Planning

2010 › 2011

Binnen-Nete Lier

Opmaak van een structuurvisie in het kader van het raamcontract ruimtelijke ordening


Op vraag van de stad Lier stelt BUUR een structuurvisie op voor de Binnen-Nete. Deze visie definieert een duidelijk actieprogramma rond de beleving van het water van de Binnen-Nete, de routing van culturele en recreatieve toeristen, verkeersontsluiting en parkeren. De structuurvisie heeft niet als doel aan te sturen op een grootschalige heraanleg, maar wel om het gebied rond de Binnen-Nete als één samenhangende ruimte te bekijken en zo op korte en lange termijn verschillende deelprojecten op elkaar af te stemmen.

Langs het water wordt een publieke ruimte gecreëerd die contact maakt met het water. Een spel van pontons en verlaagde kades, bruggen en zachte oevers maken het openbaar domein tot een boeiende ruimte. In een beeldkwaliteitsplan kan een geschikt materialenpallet (verlichting, meubilair, verharding, groenelementen,…) voor de Binnen-Nete worden uitgewerkt.

In kader van het raamcontract dat BUUR heeft in de stad Lier werd ook een stedenbouwkundige beleidsnota gemaakt voor het museaal programma van de stad. De ontwikkeling van een toeristisch-museale cluster aan de Zimmertoren en het Timmermans Opsomerhuis aan de Binnen-Nete is daarbij het belangrijkste hefboomproject binnen de structuurvisie van de Binnen-Nete. De museumsite  wordt immers de poort naar de stad, op de kruising van de zachte ruggengraat van de Binnen-Nete en de harde ruggengraat van de toeristische en commerciële as van de stad.

De structuurvisie vormt de basis van de opmaak van een groen Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor het Netepark, met als doel meer parkzone te creëren, het duurzaam beheer van het park vast te leggen en de ontwerprichtlijnen voor de uitbouw van functies zoals het museum vast te leggen. Door de opmaak van de structuurvisie, wordt de Binnen-Nete herontdekt als centrale ruimte van de binnenstad. De Binnen-Nete is niet langer een breuk maar wordt erkend als ruggengraat van toekomstige ontwikkelingen op het gebied van handel, ontspanning, toerisme,  beleving van het historisch erfgoed en woonkwaliteit.

 

PROJECTCODE: ROL-NET
LOCATIE: Lier
PERIODE: 2010 > 2011
OPDRACHTGEVER: Stad Lier
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: opdracht volbracht

5 images
Related.