Public Space - Strategic Planning

2014 › 2016

Beheersplan Gaasbeek

Opmaak beheersplan voor het vrijwaren, versterken en/of verbeteren van de waarden van een beschermd landschap in de dorpskom


Een kleinnood is Gaasbeek, dat, zoals de dichter zingt, te middel van een rijke omgeving heerlijk schittert, als in gouden randen, echte diamant (uit de geschiedenis van het kasteel, de kerk en het dorp door JF Vincx 1326).

Het dorp Gaasbeek is een exemplarisch dorp voor het ruime Pajottenland, dat goed bewaard is gebleven in een relatief gaaf landschap. Dorp en Landschap vullen elkaar aan en zijn beide beeldbepalend. Gaasbeek is net zoals de meeste dorpskommen in de streek gebouwd aan de rand van een beekvallei, aan de kruispunten van de eerste wegen en in de nabijheid van de (vaak verdwenen) kastelen (zoals bijvoorbeeld Gooik).

In een macro-concept positioneren we de dorpskern in de vallei van Molenbeek door het openwerken van een aantal beeldbepalende zichten en het visualiseren van de rijke valleigronden. De waarde en ecologische robuustheid van de Molenbeek met het Europees beschermde habitatrichtlijngebied en de historische graslanden worden versterkt.

We kunnen voorstellen om de relatie met het kasteel te versterken door het uitzetten van een wandelrelatie tussen de dorpskom, het Waterhof, het ensemble met het Baljuwhuis, Neerhof en ’t Vijverhof en de oude melkerij aan de Onderstraat.

Voor de storende zichten naar verschillende agrarische loodsen, afsluitingen, achterkanten kunnen beplatingsschermen geplaatst worden, echter zullen deze buiten het landschapsbeheersplan bekostigd moeten worden, maar we kunnen deze wel mee opnemen in het plan.

In de ontwikkeling van een visie kan de lengterichting van het Arconateplein benadrukt worden door de ruimte dwars op de Molenbeek te acentueren. Het openwerken van het beschermde landschap aan de zijde van de Molenbeek verwijst naar het referentiebeeld en bedrukt de voet van de kasteelheuvel.

 

PROJECTCODE: GLD
LOCATIE: Gaasbeek
PERIODE: 2014 > 2016
OPDRACHTGEVER: Gemeente Lennik
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. DrieKwart Groen
STATUS: in ontwerpfase

4 images
Related.