Urban Design - Public Space - Strategic Planning

2011 › 2012

Beeldkwaliteits plan NIRAS Dessel

Visievorming, implementatie en bewaking van de beeldkwaliteit van het geïntegreerd project van oppervlakteberging


In opdracht van NIRAS (de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) werkt BUUR samen met DELVA Landscape architects aan een beeldkwaliteitplan voor (de omgeving van) de oppervlaktebergingsinstallatie voor kortlevend en laagradioactief afval in Dessel. Het beeldkwaliteitsplan moet zorgen voor een sterke identiteit van de bergingssite, versterking van de samenhang tussen de verschillende gebouwen en buitenruimtes en landschappelijke integratie van de site.

Het beeldkwaliteitsplan bevat naast richtlijnen over de aankleding van de gebouwen en buitenruimte ook een strategie om het bestaande landschap, dat bestaat uit een mozaïek van weides, naaldbossen en bedrijvenzones, geleidelijk aan te transformeren in een samenhangend heide- en vennengebied. In het gebied zullen wandel- en fietspaden worden aangelegd voor recreanten en toeristen die aansluiten op de bestaande fiets- en wandelnetwerken in de streek.

De berging wordt als een nieuwe laag toegevoegd aan het landschap. Alle gebouwen en infrastructuren krijgen een strakke vormgeving, die in contrast staat met het natuurlijke landschap. De verschillende gebouwen die instaan voor de fabricatie van de caissons die het afval bevatten worden uitgewerkt als een samenhangende productiemachine. Ze worden fysiek met elkaar verbonden met een passerelle die de bezoekersroute bevat.

De twee bergingsmodules worden ontworpen als robuuste bakens in het landschap. Wanneer de modules eenmaal zijn opgevuld, wordt de tijdelijke overkapping  vervangen door een blijvende afdeklaag. De bergingsmodules zullen dan als heuvels in het heide- en vennenlandschap opgaan.

 

PROJECTCODE: NBK
LOCATIE: Dessel
PERIODE: 2011 > 2012
OPDRACHTGEVER: NIRAS
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Delva Landscape Architects
STATUS: opdracht volbracht

5 images
Related.