Public Space

2014 »

Artemis Evere

Landschapsontwerp voor de buitenruimte in een stedelijke residentiële gebiedsontwikkeling volgens de passiefstandaard


In 2014 won BUUR samen met MDW ARCHITECTURE, Ney & Partners, MATRIciel en SOCOTEC de competitie voor het ontwerp en de realisatie van het sociaal woonproject Artémis in Evere. Volgend jaar wordt gestart met de uitvoering.

Het inrichtingsplan vermijdt de versnijding van het bouwblok in kleine blokken door een inpandige structuur van doorsteken en een structureel groengebied. Nieuwbouw definieert de randen en zorgt voor de nodige dichtheid. Woonblokken nemen positie in zodat dichtheid én openheid wordt verkregen: royale openheid en grote stedelijke dichtheid, besloten inbreiding en toch een open stadswijk. Op enkele plaatsen breekt het project door de straatwand en betrekt het binnengebied op de ruimere omgeving. In het open midden ontstaat een park tussen en langs de woonblokken.

Het ontwerp is, in een tegenstelling tot vele residentiële wijken met hun traditionele lay-out van straten, trottoirs, parkeerplaatsen, voor- en achtertuinen, een uitdaging om één continue binnenplaats te bedenken.  Het park is dé plek voor de adressering van het wonen. Het park is tevens vooral een ruimte voor ontmoeting en spel. Het Artémispark kunnen toe-eigenen vergroot het sociale netwerk in de omgeving.

Merktekens dragen bij tot een heldere lezing en heffen het verschil tussen binnen en buiten op. Een eigenzinnig bomenraster parallel aan de parkgevelwanden spant het wonen op. Fruitbomen refereren naar het oude gebruik van moestuinen. De parktoegangen worden aan de straatzijde tevens gemarkeerd door identieke bomen. Het bomenpatroon als kader onderlijnt tegelijkertijd de centraliteit van het Artémisplein. In  het perspectief van de parkentrées rusten punctuele zitruimtes, deels recuperatie van omgehakte bomen, deels betonzitelementen met schorsmotief. De voorportalen van de woonblokken krijgen een eigen geometrische identiteit, los van landschappelijke parklijnen.

Een netwerkstructuur van wadi’s regelt de afwatering. Uitgangspunt is zoveel mogelijk hemelwater te bergen in het plangebied.

 

PROJECTCODE: EAR
LOCATIE: Evere
PERIODE: 2014 >>
OPDRACHTGEVER: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij NV
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. NEY & Partners, MDW Architecture, Matriciel en Socotec
STATUS: in ontwerpfase

4 images
Related.