Strategic Planning

2009 »

Adviesverlening Centrum Duurzaam Bouwen

Adviesverlening voor duurzaamheid van RUPS en masterplannen en ontwikkeling van een quickscan duurzaamheid


Sinds 2009 treedt BUUR regelmatig op als adviesverlener voor het Centrum Duurzaam Bouwen (DUBO) Limburg in het kader van stedenbouwkundige projecten in Limburg. BUUR staat DUBO Limburg bij in het beoordelen van externe masterplannen en RUPs voor projecten in de provincie. In de voorbije jaren leverde BUUR zo onder andere adviezen af hoe de duurzaamheid kon worden verbeterd van masterplannen in Peer, Neerpelt, Kinrooi en As, van RUPs in Riemst, Houthalen, Peer en Lommel en van bedrijvenzones in Borgloon en Voeren. Daarbij werd gebruik gemaakt van het Stedenbouwkundig Duurzaamheidskompas dat BUUR in deze jaren aan het ontwikkelen was.

In 2016 kreeg BUUR van DUBO Limburg en het Vlaams Gewest de vraag om een Quickscan te ontwerpen waarmee kleine en middelgrote gemeenten zelf de duurzaamheid van wijkontwikkelingen kon screenen en beoordelen. Deze Quickscan vormt een aanvulling op de Duurzaamheidsmeter Wijken die het Vlaams Gewest heeft laten ontwikkelen maar die voor kleinschalige projecten te tijds- en arbeidsintensief is om door kleine gemeentes te kunnen worden gebruikt. De Quickscan die BUUR ontwikkelde, vertrekt van dezelfde principes als de Duurzaamheidsmeter, maar werkt met kwalitatieve beoordelingen aan de hand van een reeks duidelijk omschreven criteria. Ze kan snel worden ingevuld en dient niet als objectieve maatstaf voor duurzaamheid, maar wel als eerste indicator die, mits eerlijk ingevuld, een goede inschatting kan zijn van het resultaat dat met de algemene Duurzaamheidsmeter kan worden bereikt. Tegelijk brengt de Quickscan gebreken aan het licht en laat toe te controleren of alle aspecten van duurzaamheid in het project zijn geïntegreerd.

Voor de Quickscan ontwikkelde BUUR een dynamische evaluatietool in MS Excel die het invullen vergemakkelijkt, aangevuld met een begeleidende nota waarin de criteria meer in detail worden beschreven. De Quickscan werd gevalideerd door het projectteam achter de Vlaamse Duurzaamheidsmeter en getest in verschillende proefprojecten.

PROJECTCODE: DUB
LOCATIE: Limburg
PERIODE: 2009 >>
OPDRACHTGEVER: Centrum Duurzaam Bouwen Limburg
PROJECTTEAM: BUUR
STATUS: In uitvoering

3 images
Related.