Public Space

2011 › 2014

Administratief centrum Zulte

Volledige studieopdracht voor het bouwen van een nieuw administratief centrum


BUUR won samen met het architectenbureau Goedefroo+Goedefroo uit Wielsbeke de Open Oproep voor een nieuw administratief centrum in Olsene (Zulte).

Vanuit een algemene visie op het dorpscentrum van Olsene, onderzochten we de stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing van het nieuwe gebouw. De lintbebouwing van de Centrumstraat wordt afgewerkt met een volume dat qua verhoudingen aansluit bij de omgeving. Door de strategische inplanting van het gemeentehuis wordt de bestaande gevelwand als het ware omgeplooid, zodat de openbare ruimte als geheel wordt versterkt: de pleinruimte wordt gemaximaliseerd en krijgt volwaardige wanden. De kerk wordt een baken voor het dorpscentrum, en komt midden op het plein te staan.

Een aantal “plekken” binnen de centrumruimte krijgt een eigen functie, groen en materialisatie. Ze nemen een bijzondere plaats in binnen het geheel. Zo wordt de huidige inrichting van de parking naast de kerk en de platanentuin voor de academie geïntegreerd in het plan. Ook de ruimte tussen de kerk, het pastorijgebouw en het nieuwe gemeentehuis krijgt een eigen inrichting als antwoord op de ‘genius loci’ van de plek. Omwille van de beslotenheid en het eigen karakter wordt deze ruimte ingericht als een “antichambre”.

BUUR was ook verantwoordelijk voor het ontwerp van dit besloten binnenplein tussen het nieuwe gemeentehuis en de kerk. Het is een centrale rustplek met een eigen groen karakter. De waardevolle meerstammige bomen worden aangevuld met enkele solitaire bomen. Een centrale gras- en bloemenzone fleurt het geheel op. In de oude Pastorij kan een horecafunctie worden uitgebouwd. De terrassen zorgen voor extra levendigheid in de binnentuin.

Het project wordt verder geconcretiseerd voor uitvoering, waarbij BUUR instaat voor de detaillering en heraanleg van de buitenruimte.

 

PROJECTCODE: ZUL
LOCATIE: Zulte
PERIODE: 2011 > 2014
OPDRACHTGEVER: Gemeente Zulte
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Goedefroo+Goedefroo
STATUS: laureaat competitie | gerealiseerd

8 images
Related.