Urban Design - Public Space

2014 »

Accosite Leuven

Inrichtingsplan en ontwerp publieke ruimte voor een stedelijk inbreidingsgebied


De Acco-site in het westen van Leuven staat al jaren leeg. In opdracht van projectontwikkelaars ION en Project² ontwierp BUUR i.s.m. OFFICE Kersten Geers David Van Severen een nieuw inrichtingsplan voor het stedelijk inbreidingsgebied tussen de Brusselsestraat en de Kaboutermansstraat. BUUR staat ook in voor het ontwerp van de open ruimte.

De omgeving bestaat uit een heterogeen weefsel waar grote ontwikkelingen als de studentenresidentie Camilo Torres onmiddellijke buren zijn met kleine arbeiderswoningen. Deze omgeving wordt ook gekenmerkt door een sterk reliëf en een grote porositeit.

Drie langwerpige nieuwe volumes huisvesten respectievelijk studenten-, assistentie- en gezinswoningen. Door de gebouwen in de lengterichting in te plannen speelt het project in op het sterke reliëf van de site. De tussenliggende open ruimte creëert ruimtelijke en visuele relaties met de directe omgeving. Een kopse gevelwerking verzorgt de relatie met de Kaboutermansstraat.

De vier tussenruimtes krijgen binnen de site een van elkaar onderscheiden aanpak. De invulling staat telkens in relatie tot de aanpalende bebouwing en het specifieke programma. Zo ontstaat er langs Camilo Torres een studentenpatio en bevindt zich tussen de studenten- en assistentiewoningen een groene bufferzone met hoogstammig groen. Een publieke promenade maakt een nieuwe functionele verbinding tussen de Brusselsestraat en de Kaboutermansstraat. Langs het domein van De Broeders van Liefde zoekt de publieke ruimte de sfeer van het parkje op.

Een dwarse doorsteek verbindt de verschillende tussenruimtes en verhoogt de porositeit van de site. Zo zal het in de toekomst mogelijk zijn om van Camilo Torres, over het nieuwe projectgebied tot in het parkje van De Broeders van Liefde te wandelen.

Het inrichtingsplan werd eind 2014 goedgekeurd door de Leuvense gemeenteraad. Eind 2015 werd de bouwaanvraag ingediend.

 

PROJECTCODE: LAC
LOCATIE: Leuven
PERIODE: 2014 >>
OPDRACHTGEVER: ION en Project²
PROJECTTEAM: BUUR i.s.m. Office Kersten Geers David Van Severen
STATUS: in ontwerpfase

5 images
Related.