28 September 2016

Wachtebeke krijgt er nog een plein bij

De tweede realisatiefase van ons project voor dorpskernvernieuwing in Wachtebeke is van start gegaan. Na de aanleg van Dr. Jules Persynplein gaat nu alle aandacht naar het ‘Dorp’ rond de kerk.

4 images

Bij de heraanleg van Dorp wordt uitgegaan van een open plein, waardoor de specifieke conische vorm van het plein beter tot zijn recht komt. Enkel de plek voor het oud gemeentehuis wordt gemarkeerd door enkele grote solitaire bomen.

De ruimte aan de toegangszijde van de Sint- Catharinakerk wordt deel van het publiek domein. Nu is die nog grotendeels ingenomen door private kavels. De kerk wordt hiermee samen met de achterliggende publieke functies (school, kinderdagverblijf) in een meer representatieve omgeving geplaatst. Tegelijk wordt ook de kerktuin in ere hersteld.

Related.