15 October 2018

Toolkit Kernversterking Vlaams-Brabant

BUUR won de offerte voor de opmaak van een 'toolkit kernversterking' voor de Provincie Vlaams-Brabant

Enlarge

Naast de opmaak van de toolkit zullen we ook voor zes kernen een structuurschets uitwerken als case study van hoe kernversterking in de praktijk gebracht kan worden: Leefdaal, Bierbeek, Huldenberg, Elewijt, Werchter en Rotselaar. De toolkit zelf zal in nauwe samenwerking met de provincie en de verschillende gemeentebesturen opgemaakt worden. Het project zal lopen tot eind 2019.

Related.