8 September 2020

TEAM BUUR-LATZ-GREISCH-SWP ONTWERPT RINGPARK GROENENDAAL

Het team van BUUR werd geselecteerd voor het ontwerp van het Ringpark Groenendaal in het noorden van Antwerpen

Enlarge

De stad Antwerpen heeft team BUUR-Latz-Greisch-SWP aangesteld als ontwerper voor het Ringpark Groenendaal. Dit Ringpark zal bovenop en langs de nieuwe Oosterweelverbinding worden gerealiseerd, ten noorden van het Albertkanaal. Ons team tekende eerder al het masterplan voor dit gebied. Op basis van ons masterplan werd beslist om de E19 verdiept aan te leggen en de Ring te overkappen langs beide zijden van de Groenendaallaan. Zo ontstaat een groot park tussen Merksem en Luchtbal, vanaf het Albertkanaal tot aan de Mazurebrug. Verhoogde bermen zullen de omliggende wijken beter afschermen van de snelweg.

Meer informatie over Ringpark Groenendaal vind je op https://www.degroteverbinding.be/nl/projecten/ringpark-groenendaal/over.

Eerder werd ook al het ontwerp voor het Ringpark Groene Vesten aan team BUUR-Latz-Greisch-SWP toevertrouwd. Dit Ringpark transformeert de bestaande bermen van de zuidoostelijke ring (tussen de E313 en de Silvertopbrug) tot een volwaardige stedelijke groene ruimte. Meer informatie over dit Ringpark vind je op https://www.degroteverbinding.be/nl/projecten/ringpark-groene-vesten/over

Related.