15 January 2019

Subsidies voor Regionet

Regionet Leuven werd geselecteerd als een van zes 'strategische projecten' die van de Vlaamse Overheid een subsidie krijgen van 300.000 euro.

Related.