15 August 2017

Stedelijk wonen aan de Leie

Het team van Groep Immogra, BUUR, Bogdan Van Broeck en evr Architecten werd door de stad Deinze geselecteerd voor de realisatie van 70 woningen op de site van de vroegere stadsgasfabriek.

4 images

Het project bestaat uit appartementen en rijwoningen rond twee centrale tuinen. Een stedelijke as verbindt de winkelstraat en de Brielparking via een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug. Ook de oever van de Leie wordt grondig aangepakt en omgevormd tot een aangename verblijfsplek aan het water. In de oksel van de beide ruimtes maken we het ‘meanderplein’, waarin de stedelijke en natuurlijke structuur van de site samenvloeit. Tussen de beide bouwblokken komt tenslotte een ommuurde boomgaard, een plek die rust en intimiteit uitstraalt.

Het hele project is bijna-energieneutraal en volgt de principes van duurzaam bouwen, met eigen energievoorzieningen, groendaken, hemelwateropvang, autoluwe open ruimte en veel groen.

Het wedstrijdontwerp wordt nu in overleg met de stad verder verfijnd, in 2019 is gepland om te starten met de realisatie. BUUR staat bij de verdere uitwerking in voor de realisatie van het publiek domein.