1 September 2020

Stadsplanning gericht op gezondheid

In de reeks #BeterNaCorona van Samenleving & Politiek deelt onze collega Jens Aerts zijn visie op gezonde dorpen en steden.

In ‘Stadsplanning gericht op gezondheid’ wordt uitgelegd waarom en hoe gezonde dorpen en steden de fundering zijn van een robuust gezondheidssysteem dat in staat is om corona en nieuwe pandemieen te beheersen. Zeven aanbevelingen schetsen het belang van ruimtelijke planning, gebiedsgerichte oplossingen en urban design, te integreren in een gezondheidsbeleid op alle beleidsniveaus.

Het artikel kan hier worden gelezen.

Related.