31 May 2016

Slim verdichten in Gent

Via ontwerpend onderzoek formuleerde BUUR strategieën voor slimme verdichting in de 20e eeuwse gordel van Gent. Voor de case study in Gent-Noord maakten we een structuurschets, een verdichtingsmatrix en een instrumentenbox.

4 images

Naar analogie met het Labo XX traject in Antwerpen, is ook de stad Gent op zoek gegaan naar verdichtingsstrategieën voor haar 20e eeuwse gordel onder de noemer ‘Slim Verdichten’. Na 20 jaar stadsvernieuwing en inbreidingsprojecten in de stadskern, is het immers tijd om de focus te verbreden naar de woonwijken die daarbuiten liggen. Hier is nog ruimte om nieuwe woonruimte te creëren, maar tegelijk snakken veel van deze wijken naar opwaardering, betere publieke ruimte, een versterkte identiteit, meer voorzieningen, een duidelijkere structuur met goed herkenbare kernen,… Dat alles opgehangen aan een performant openbaar vervoer.

Related.