25 December 2018

Ruimtelijke impact van circulaire economie

BUUR en Rebel wonnen de offertevraag voor een studie naar de ruimtelijke impact van circulaire economie in Vlaanderen.

Enlarge

De opdracht werd gelanceerd door het Departement Omgeving en wil nagaan welke ruimtelijke condities nodig zijn om circulaire economie te ondersteunen of mogelijk te maken, welke rol ontwerpend onderzoek daarbij kan spelen en hoe vraag en aanbod binnen circulaire relaties beter kunnen worden afgestemd.

Related.