14 December 2017

Raamcontract Lommel

BUUR is geselecteerd voor de 'Raamovereenkomst opmaak stedenbouwkundige ontwerpen en masterplannen voor de stad Lommel'

Enlarge

Met deze opdracht hopen we de stad Lommel bij te staan bij het realiseren van kwalitatieve kernversterking en de omgang met diverse bovenlokale uitdagingen. Lommel is een typisch Vlaamse ‘rasterstad’, een gebied bestaande uit bebouwde en onbebouwde ruimtes met een heel verschillend gebruik en uitzicht: woonwijken, bossen, zandwinningsplassen, recreatieterreinen, winkelclusters, industrieterreinen, heidevelden,… met daartussen een netwerk van grote en kleine infrastructuren. Voor deze stad willen we, in nauwe samenwerking met¬†bestuur, administratie en¬†bewoners, concrete en visionaire plannen ontwikkelen om samenhangen te herstellen of te vergroten, lokale identiteiten te versterken en de rol van de stad in de regio te bepalen.

Het raamcontract loopt voor twee jaar met een mogelijke verlenging tot vier jaar.

Related.