25 September 2016

Parkstad Wondelgem

De bewoners van Wondelgem in Gent steken de koppen bijeen om ideeën te formuleren voor de toekomst van hun straat, wijk en stad. BUUR is aangesteld om deze spontane dynamiek te begeleiden.

4 images

De bewonersvereniging Parkstad Wondelgem heeft grote plannen voor hun wijk. BUUR heeft recent ook een verkennende studie uitgevoerd die onderzocht hoe en waar verdichting in de noordelijke rand van Gent zou kunnen plaatsvinden en kwam daarbij tot eigen strategieën en projectvoorstellen. Beide trajecten vonden elkaar inmiddels wonderwel. BUUR hielp de bewoners bij het uittesten of verbeelden van hun ideeën, doordat we ze schetsten of onze expertise in andere projecten konden delen. Zo konden we het spontane cocreatieproces van de bewoners voor een deel professionaliseren en de haalbaarheid garanderen. In een volgende fase zal er een heuse W100 worden georganiseerd om zo de beste ideeën te selecteren en te realiseren. Een boeiend proces dat op een mooie manier duidelijk maakt hoe stadsontwikkeling van onderuit steeds concreter en professioneler wordt!

Meer informatie. 

Related.