6 December 2017

Overpoort 2030

BUUR, STAD&CO en Eric Corijn maken visie 2030 op voor de Overpoortbuurt in Gent

Enlarge

BUUR maakt samen met STAD&CO en Eric Corijn een langetermijnvisie, met blik op 2030, op voor de Overpoortbuurt in Gent. Naast een ruimtelijk vraagstuk gaat dit project evengoed om beheer en straatmanagement. De bedoeling is om op basis van de visie ook een actieplan uit te werken dat gericht invulling geeft aan de toekomstvisie. Het ontwikkelingsproces van de visie zal gevoed worden door een intensief participatietraject.