28 November 2017

Muide Meulestede Morgen

BUUR en EVR aangeduid voor ruimtelijk onderzoek stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen

BUUR maakt samen met EVR een masterplan op voor de ruimtelijk-fysieke concretisering van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen i.o.v. de stad Gent. Het gaat om diepgaand ruimtelijk onderzoek dat verder bouwt op een eerdere conceptstudie. Onze ambitie is om vanuit een co-creatief traject te komen tot een uitgesproken duurzame, toekomstgerichte visie op de wijk.