30 November 2016

Mobiliteitsdeskundige gezocht!

BUUR is op zoek naar een mobiliteitsdeskundige met voldoende relevante werkervaring in Vlaanderen en/of Brussel. Interesse? Stuur je motivatiebrief en CV naar johan@buur.be voor 14 december - we kijken ernaar uit!

2 images

BUUR cvba is een toonaangevend stedenbouwkundig ontwerpteam, hoofdzakelijk actief in Vlaanderen en Brussel. We creëren en ontwikkelen stedelijke projecten vanuit een geïntegreerde benadering: een samenspel van stadsontwerp, publieke ruimte (met inbegrip van infrastructuur en landschap) en strategische planning.

Duurzame mobiliteit is steevast een belangrijk aandachtspunt in onze projecten. We focussen op selectieve verdichting en verweving, fietsgebruik en hoogwaardig openbaar vervoer. In steden en dorpskernen ijveren we actief voor verkeersluwe publieke ruimte. Met projecten als Regionet Leuven zijn we pionier in de koppeling tussen een duurzaam ruimtelijk en mobiliteitsbeleid.

Onze mobiliteitsgerelateerde activiteiten zijn zeer divers: mobiliteitsplannen voor lokale besturen, mobiliteitseffectenstudies voor eigen masterplannen, tracé- en ontwerpstudies voor tram(bus)lijnen, ontwerp van verkeersinfrastructuur en fietssnelwegen, herinrichting van dorpskernen en stedelijke publieke ruimte, streefbeeldstudies, academisch onderzoek, …

Ons team telt ca. 50 medewerkers. We hebben een kantoor in De Hoorn in Leuven en in het centrum van Gent.

We bieden jou een aangename en inspirerende werkomgeving. Enthousiaste collega’s zullen jou goed omringen en begeleiden. Je werkt aan uitdagende projecten en krijgt de kans om door te groeien en verantwoordelijkheid te nemen. We stimuleren jou om via onderzoek jouw expertise verder uit te werken.

Als medewerker op zelfstandige basis heb je de vrijheid om jouw werk inhoudelijk en praktisch zelf te organiseren en af te stemmen op jouw persoonlijke situatie.

Mail voor 14 december 2016 jouw motivatiebrief en CV naar Johan Van Reeth (johan@buur.be).

We kijken uit naar jouw sollicitatie !

Related.