19 September 2016

Midden in Boechout

In Boechout werd vandaag de eerste realisatiefase afgerond van het openbaar domein van 'Midden' (BMT-site). BUUR stond in voor het masterplan en het RUP, maar ontwierp ook de publieke ruimte.

5 images

Vlakbij het station van Boechout ontstaat een nieuwe, groene woonwijk met een divers aanbod aan innovatieve woningen. BUUR maakte het masterplan voor dit project en zorgt mee voor de begeleiding van de architecturale vertaling daarvan. Daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor de inrichting van het publiek domein en konden vandaag de eerste fase (wegenis rondom de eerste woningcluster) grotendeels afronden. Enkel de groenaanplanting volgt nog in het voorjaar, de verhardingen zijn nu al voltooid.

Related.