2 January 2018

Masterplan Abdij van Vlierbeek opgeleverd

Het studieteam Studio Roma – BUUR – Ars Horti startte in het najaar van 2015 de studie op voor de “opmaak bestemmingsonderzoek (master plan) voor de Abdij van Vlierbeek te Leuven” in opdracht van de stad Leuven.

2 images

Tijdens participatieve momenten werden de bewoners en gebruikers van de site nauw bij de besprekingen en de totstandkoming van het eindrapport betrokken. Het doel van het master plan is een algemeen kader te formuleren waarbinnen een globale visie wordt neergeschreven die als toetssteen kan gebruikt worden voor mogelijke toekomstige ontwikkelingen en die de basis vormt voor een nog op te maken beheersplan voor de site.