11 May 2017

Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen

De nota die BUUR en Atelier Romain maakten over de ruimtelijke ontwikkeling van de provincie Oost-Vlaanderen, werd vandaag officieel gepresenteerd in Gent.

Enlarge

Onder de noemer ‘Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen’ presenteert de nota 8 waarden, 4 ruimtelijke principes en 5 werkvelden die de ruimte van de provincie in de toekomst moeten bepalen. De doelstelling is om te komen tot een ruimtelijke ordening die opgebouwd is rond nabijheid & bereikbaarheid, meervoudig & intensief ruimtegebruik, sterke ecosysteemdiensten en maatschappelijke betaalbaarheid. Die ruimtelijke principes zijn echter slechts het middel om de mensen, de economie en de natuur van Oost-Vlaanderen toe te laten zich te ontwikkelen met ruimte voor waarden zoals gezondheid, welvaart, comfort, rechtvaardigheid, identiteit, autonomie, klimaatgezondheid en sociale inclusie.

Alle info over de nota kan worden geraadpleegd op de website van de provincie Oost-Vlaanderen.

Related.