26 May 2017

Labo XX Werk te boek

Het onderzoek van BUUR over toekomstgerichte strategieën voor werkgelegenheid en de ruimtelijke organisatie van economische activiteiten in de 20e eeuwse gordel van Antwerpen, werd opgenomen in het boek "Labo XX_Werk"

3 images

Na het onderzoek naar verdichting in de 20e eeuwse gordel van Antwerpen vroeg de stad drie teams, waaronder BUUR i.s.m. WES en Connect & Transform, om ook een visie te ontwikkelen op werkgelegenheid en economische activiteiten. Net als in de voorgaande studie vertrokken we daarbij van het potentieel dat een nieuwe, tangentiële tramlijn doorheen de 20e eeuwse gordel zou betekenen voor de ontwikkeling en kwaliteit van de kernen en wijken daar. Het onderzoek keek meer specifiek in welke mate toekomstige multimodale knooppunten kunnen dienen om tewerkstelling van kansengroepen en nieuwe vormen van stedelijke economie aan te trekken. Via doorgedreven stakeholdersoverleg verkenden we mogelijke partnerschappen voor de creatie van die werkgelegenheid, die bovendien kunnen helpen om de realisatie van de OV-lijn te versnellen.

De publicatie ‘Labo XX_Werk Van stedelijk onderzoek naar opdracht voor de stad’ bevat naast de resultaten van ons onderzoek ook die van de twee andere teams rond Maat Ontwerpers en Plusoffice. Verschillende essays kaderen de onderzoeken in het lokaal beleid, koppelen ze aan bredere, internationale tendensen en maken de vertaalslag naar mogelijke beleidsmaatregelen en acties die het stadsbestuur kan ondernemen.

De publicatie kan hier gratis worden gedownload. Meer info op de website van het VAi.

Related.