27 October 2016

Jonas in kwaliteitskamer Winvorm

BUUR-vennoot Jonas Vanneste is door het Team Vlaams Bouwmeester gevraagd als lid van de kwaliteitskamer van Winvorm.

Winvorm is een West-Vlaams platform voor vernieuwende thema’s omtrent ruimtelijke kwaliteit, een gezamenlijk initiatief van de intercommunales WVI en Leiedal, de VLM en het Team Vlaams Bouwmeester. De kwaliteitskamer geeft gratis advies aan projecten die een belangrijke impact hebben op de publieke ruimte.