18 June 2016

Groene woonwijk voor de Lobbenstad Sint-Niklaas

Tijdens een druk bijgewoonde infomarkt legde BUUR haar plannen voor een nieuwe groene woonwijk in Sint-Niklaas voor aan de omwonenden.

6 images

In juni organiseerde BUUR een infomarkt rond onze plannen voor het toekomstig woongebied Bellestraat-Zonneken in Sint-Niklaas. Buurtbewoners en grondeigenaars konden meedenken over de inrichting van een groene wijk, met veel ruimte voor zacht verkeer, een duurzaam waterbeheer en een uniek contact tussen stad en landschap.

Het RUP Bellestraat-Zonneken past in de ambitie van het lobbenstad-model voor Sint-Niklaas, waarbij blauwgroene vingers en compacte stadslobben elkaar afwisselen en wederzijds versterken. Dit idee werd op de infomarkt alvast positief onthaald door de Sint-Niklazenaars. Op deze manier kan de stad groeien en kunnen er nieuwe woningen worden gebouwd, maar blijft ook het groen karakter en de landschappelijke kwaliteit bewaard.