1 October 2016

Groen, water en nieuwe woningen voor Hoekakker

Met een infomarkt op de site presenteerde BUUR deze week haar masterplan voor een nieuwe woonwijk met royaal park en waterlandschap in Ekeren-Donk.

5 images

Hoekakker is een groot woonreservegebied middenin de residentiële wijk Ekeren-Donk. Het is de laatste grote ontwikkelingslocatie in het district en dus een ideale mogelijkheid om o.a. het gebrek aan lokale voorzieningen en het ontbreken van woningen voor senioren en jonge gezinnen in het gebied op te lossen. Tegelijk kampt de site met een grote waterproblematiek die bebouwing bemoeilijkt. Met deze randvoorwaarden maakte BUUR in opdracht van Vooruitzicht en De Ideale Woning een masterplan dat het groengebied als park toegankelijk maakt voor de buurt, de nood aan waterbuffering op een landschappelijke manier oplost, een gemengd aanbod aan nieuwe woningen voorziet en plaats biedt aan bijkomende voorzieningen. Het huidig overstromingsprobleem veranderen we daarbij tot een kwaliteit voor de wijk: water wordt de nieuwe identiteit van Hoekakker, met een prachtig ecologisch waterlandschapspark dat het hart vormt van het project. Hier kan meer water worden gebufferd dan nu het geval is en ontstaat een rijk speel- en natuurgebied.

Het plan dat BUUR deze week presenteerde, is het voorontwerp. Eind dit jaar zal het definitieve plan afgewerkt worden, waarna we een beeldkwaliteitsplan zullen maken voor de publieke ruimte en de architectuur. In 2018 wordt dan gestart met de uitvoering van het centrale park. Eens het park af is, wordt aan de bebouwing begonnen, verspreid in fases over een periode van 10 à 15 jaar.

Related.