6 September 2016

Groen bedrijventerrein in Lauwe

BUUR en Snoeck & Partners wonnen de wedstrijd voor de inrichting van de publieke ruimte in het bedrijventerrein Bramier in Lauwe bij Wevelgem.

3 images

Het voorstel van BUUR en Snoeck herdefinieert de rol van een bedrijventerrein in een dorpse omgeving. Bedrijvigheid is een essentieel onderdeel van het dorpsleven, maar kan meer zijn dan een afgesloten kavel met een vierkante doos op. Voor de Bramier zoeken we naar een duurzame, landschappelijke benadering van het dorpse bedrijventerrein. Dankzij verbindingen met de omgeving, kwalitatieve afwerking van de randen en gedeeld gebruik van het terrein door dorpsbewoners (fietsas, sport & recreatie, gedeelde parkeerzone) ontstaat een synergie tussen het wonen en het werken. De ligging van de site vlak naast het prachtige maar ontoegankelijke natuurgebied de Bramier vraagt bovendien om bijkomende aandacht voor landschap en ecologie. We zorgen voor zichten naar het natuurgebied en doen aan waterbuffering op het eigen perceel, dat zo groen mogelijk ingericht wordt.