26 January 2018

Fase 2 openbaar domein Kievit goedgekeurd

Het ontwerp van BUUR en HOSPER voor de publieke ruimte in de Kievitwijk in Antwerpen is definitief goedgekeurd. Tegen eind 2019 komen er o.a. groenvakken, banken en een grote speeltuin.

2 images

Vandaag keurde het college het definitieve ontwerp van het openbaar domein van het noordelijke deel van Kievit II goed. Dat strekt zich uit langs de Van Immerseelstraat, vanaf de Somersstraat tot aan de grens met het Kievitplein. De bewoners van de Kievitwijk krijgen er verhoogde groenvakken bij en een speeltuin van 180 m². Het ontwerp is van BUUR en HOSPER. AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoedbeheer en stadsprojecten Antwerpen, start begin 2019 met de aanleg van het openbaar domein. De oplevering is voorzien eind 2019.

Het nieuwe openbaar domein bestaat langs de Van Immerseelstraat uit verhoogde groenvakken met grassen, kruidige vegetatie en krentenbomen. Ter hoogte van de Delacenseriestraat, waar er volle grond is, wordt een grote es geplaatst.

In een van de groenvakken wordt een speeltuin van 180 m² voor de allerkleinsten ingewerkt. De speeltuin wordt een combinatie van speelaanleidingen (in de vorm van hellende vlakken en vormen in rubber) en traditionele speeltoestellen.

In de Van Spangenstraat en aan de Somersstraat komen er fietsnietjes om fietsen te stallen. Ook de tunnelmond ter hoogte van de Delacenseriestraat, zijde Somersstraat, wordt in deze fase afgewerkt. De tunnelmond geeft toegang tot de onderdoorgang van de spoorwegberm, waar feestzaal Ampère zich bevindt.

Timing

De werken starten begin 2019 in fases, parallel met de lopende bouwprojecten langs de Van Immerseelstraat (bouwblok IIb door projectontwikkelaar Kairos en bouwblok I door De Persgroep). De oplevering van dit stuk openbaar domein is voorzien eind 2019.

Inspraak

Schepen voor stadsontwikkeling Rob Van de Velde: “Voor het stadsproject Kievit II is een intensief participatietraject doorlopen met de buurt sinds 2007. Voor de verdere uitwerking van het noordelijke deel van Kievit II konden de bewoners van de Kievitwijk opnieuw input leveren tijdens een infomarkt in maart 2017.” De buurtbewoners onthaalden het ontwerp positief. Na een suggestie om in te zetten op samen spelen komen er toestellen waar meerdere kinderen tegelijkertijd op kunnen zoals een vogelnestschommel.

Stadsproject Kievit II

Het stadsproject Kievit II strekt zich uit van het station Antwerpen-Centraal, tussen de spoorwegbedding en de Van Immerseelstraat tot aan de Van de Nestlei. “De stadsvernieuwing in de wijk bestaat onder andere uit woningen, kantoren en publieke functies. Daarnaast wil het stadsproject in de dichtbebouwde negentiende-eeuwse stadsgordel een nieuwe groene plek van formaat creëren, op maat van de buurt en voor alle gebruikers van het gebied”, aldus schepen Rob Van de Velde. Het ontwerpteam van het openbaar domein en de ontwerpers van de verschillende bouwblokken gaan daarbij steeds met elkaar in dialoog om gebouw en publiek domein zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen in vormgeving en uitvoering. In juni 2017 werd het zuidelijke deel van het openbaar domein, met een sportkooi, verticale speelwand en glijbaan, al feestelijk geopend.

Meer info over het stadsproject Kievit II  op de website van AG VESPA.

Related.