4 April 2017

Energietransitie voor Denderland

BUUR en Royal Haskoning werden geselecteerd voor een strategisch project om de kansen voor hernieuwbare energie te onderzoeken in het Denderland tussen Ath en Aalst.

2 images

Het onderzoek past als gebiedsgerichte studie binnen het strategisch project Denderland van de Provincie Oost-Vlaanderen. Met deze studie gaan BUUR en Royal Haskoning DHV op zoek naar opportuniteiten voor een energietransitie naar hernieuwbare energie (HE) en de inplanting en landschappelijke integratie van grootschalige HE-installaties langs de Dender.

Het onderzoek zal daarbij focussen op diverse domeinen, van economisch, organisatorisch en demografisch tot ruimtelijk-landschappelijk. Een regionale transitie zal rekening moeten houden met investeringsbeleid en prijszettingen, aanpasbaarheid van lokale bedrijvigheid, de landschappelijke impact van de infrastructuur voor productie en transport, de context van een diffuus woonlandschap dat decentrale opwekking bemoeilijkt,…

Tegelijkertijd werd Common Ground in een aparte opdracht aangesteld voor het voeren van een communicatie- en participatietraject dat deze opdracht mee zal begeleiden en sturen.