1 November 2018

Energielandschappen van Dender tot Gentse kanaalzone

BUUR deel van groot team voor energiestudie in Gentse wijk Muide Meulestede

Enlarge

Na het project ‘Energielandschap Denderland’ breien we een vervolg aan het (hernieuwbaar) energieverhaal. In Denderland zochten we naar een gebiedsgerichte en landschappelijke aanpak rond energie, gekoppeld aan de strategische ruimtelijke principes van de provincies en Vlaanderen (zuinig ruimtegebruik, veerkracht, nabijheid/bereikbaarheid en eigenheid). Dit was een grootschalige landschappelijke aanpak (9 gemeentes) waarbij we de toekomstige energietransitie hebben gekoppeld aan de andere grote ruimtelijke uitdagingen (mobiliteit, kernversterking, meervoudig open ruimtegebruik, etc.).

De nieuwe opdracht ‘Muide Meulestede Energie’ gaat over de organisatie van energie in een stedelijke context en dus een stuk kleinschaliger. Het proefgebied is een stadswijk in Gent (Muide Meulestede) waarvoor BUUR reeds de ruimtelijke krijtlijnen heeft uitgezet. De vraag die wordt gesteld is in hoeverre energie ook hier de ruimtelijke gewenste keuzes kan ondersteunen en zelfs aansturen?