15 August 2020

Eerste fase dorpskernvernieuwing Jezus-Eik van start

Een eerste deel van ons masterplan voor de dorpskernvernieuwing van Jezus-Eik wordt weldra gerealiseerd. Een herinrichting van de steenweg vergroot de leefbaarheid en de verblijfskwaliteit van het dorpshart.

Enlarge

BUUR maakte in 2015 een masterplan voor de dorpskern van Jezus-Eik, die nu gedomineerd wordt door de doortocht van de Brusselsesteenweg die ook de oprit is van de E411. Het masterplan gaat uit van een verplaatsing van die oprit waardoor een volledige dorpskernvernieuwing mogelijk wordt en Jezus-Eik zijn potentieel als gezellig dorp aan de poort van het Zoniënwoud ten volle kan waarmaken. Zover is het nog niet, maar in afwachting daarvan wordt nu alvast gekozen voor een heraanleg van de steenweg om het doorgaand verkeer af te remmen, de verkeersveiligheid en oversteekbaarheid te verhogen en meer plaats te maken voor o.a. voetgangers en terrasjes. Deze eerste fase wordt hier toegelicht in een reportage van RingTV.

Related.