16 February 2017

De Trefdag in Tienen was een groot succes!

Op een druk bezochte Trefdag in Tienen stelde BUUR haar plannen voor stadskernversterking voor en creëerden we een info- en dialoogplatform voor de vele projecten, verenigingen en initiatieven die momenteel in Tienen lopen.

9 images

BUUR werkt sinds eind 2015 met de stad Tienen aan een traject voor stadskernversterking. Een van de sleutelmomenten van dat traject was de Trefdag die gisteren plaatsvond. Een professioneel symposium in de voormiddag en een Infomarkt voor het brede publiek in de namiddag en ‘s avonds boden een ideaal forum om een stand van zaken op te maken en samen met het stadsbestuur en -administratie, lokale organisaties, andere studiebureaus, projectontwikkelaars en de burgers van Tienen een blik te werpen op wat het Tienen van morgen zoal zou kunnen bieden.

Tijdens het symposium gaf burgemeester Bart Somers een inkijk in de knappe opmars die zijn stad Mechelen gemaakt heeft in de voorbije vijftien jaar, dankzij niet aflatende inzet van het stadsbestuur en de samenwerking met een aantal heel goede bureaus. Het leverde hem deze week de prijs voor beste burgemeester ter wereld op en Mechelen een positie als inspiratiebron voor steden in moeilijkheden maar met hoge ambities – zoals Tienen. Na een overzicht van het traject dat BUUR met de stad heeft doorlopen en de strategische ontwikkelingsvisie die dat opgeleverd heeft, gaven we het woord door aan tien mensen en organisaties die zich inzetten voor de toekomst van de stad, via stadsprojecten, burgerinitiatieven,… In een speed dating plaatsten we vervolgens telkens twee van deze mensen tegenover elkaar om samen een antwoord te vinden op vijf prangende vragen.

De infomarkt gaf alle betrokken partners een nog breder forum om hun plan, project of initiatief aan de brede bevolking voor te stellen. BUUR en 51N4E bouwden voor de gelegenheid grote plantafels van de volledige binnenstad, waarop maquettes van geplande projecten en heel veel referentiebeelden van een mogelijk ‘Tienen van morgen’ te zien waren. Bezoekers konden hier hun eigen ideeën delen met elkaar en de tafels groeiden al snel uit tot een echt platform voor discussie en dialoog. Elders op de infomarkt konden kinderen hun stad van de toekomst bouwen in lego, er werden collages gemaakt, plannen uitgelegd, ideeën verzameld voor zomerevenementen, appartementen verkocht, uitleg gegeven en vooral heel veel met elkaar gepraat over de toekomst van de stad.

Related.