28 November 2018

BUUR schrijft Roadmap voor een klimaatneutraal Leuven

BUUR kreeg van de vzw Leuven 2030 de opdracht voor de opmaak van een Roadmap die de weg uitstippelt om de stad klimaatneutraal te maken tegen 2050.

Enlarge

Die Roadmap maakten we op met veelvuldige input en nauwe betrokkenheid van meer dan 60 experten en wordt in een eerste ontwerpversie in de komende weken en maanden gepresenteerd aan een groeiende groep van lokale actoren uit de stad (bewoners, bedrijven, organisaties en stadsbestuur). In de Roadmap worden 13 programma’s gedefinieerd en 80 werven waarrond gewerkt moet worden om de CO2-uitstoot die Leuven veroorzaakt, drastisch te doen dalen. Daarbij gaat het om directe, zowel technische als maatschappelijke maatregelen, zoals gebouwen renoveren, een duurzame modal shift van de mobiliteit, hernieuwbare energie produceren en anders eten en consumeren. Maar de Roadmap bevat ook heel wat werven die aandacht besteden aan governance, draagvlak, sociale rechtvaardigheid, financiering, kennisopbouw, monitoring,… Essentiële trajecten om de enorme en stadsbrede uitdaging die klimaatneutraliteit betekent, ten volle te kunnen aanpakken. De Ontwerproadmap zal na de uitgebreide participatietrajecten die nu worden opgestart, worden gefinaliseerd in het voorjaar van 2019.

Related.