29 November 2018

BUUR rapporteert over impact van ruimtelijk beleid op milieu

BUUR finaliseerde het 'Achtergronddocument Ruimte' van de Milieuverkenning 2018, i.s.m. ShiftN en i.o.v. VMM.

5 images

Het AG Ruimte beschrijft uitgebreid hoe je met ruimtelijke strategieën de milieu-impact van het Vlaams energie-, mobiliteits- en voedingssysteem kunt verlagen. Daarvoor werden 26 ruimtelijke strategieën gedefinieerd en vervolgens 8 daarvan heel gedetailleerd uitgespit naar milieu-impact, actoren, instrumenten, drempels en hefbomen. Bijkomende expertise en feedback werd verzameld via een expertenworkshop en 8 duo-interviews. Het eindrapport bevat heel uitgebreide informatie over het wat, hoe en waarom van strategieën zoals ‘open ruimte vrijwaren van harde functies’, ‘bedrijvigheid verweven in kernen’, ‘ruimtelijk differentiëren van agrarische activiteiten’, ‘reststromen uitwisselen en warmtenetten in kernen’ en ‘energieproductie in de open ruimte’.

De volledige Milieuverkenning 2018, met daarin ook o.a. achtergronddocumenten over het Vlaams energie-, mobiliteits- en voedingssysteem, werd vandaag officieel gepresenteerd in het Vlaams Parlement.

Related.