29 March 2019

BUUR op Studiedag Basisbereikbaarheid

Johan Van Reeth stelt vandaag onze Beleidsvisie Mobipunten voor op een studiedag in het Vlaams Parlement

3 images

De Vlaamse Regering lanceerde recent het nieuwe decreet ‘basisbereikbaarheid’, dat een nieuw kader schept voor het mobiliteitsbeleid en het openbaar vervoer in Vlaanderen. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de invoering van vervoerregio’s, een gelaagd vervoersnetwerk en een focus op knooppuntontwikkeling. BUUR rondde recent een studie af die een beleidsvisie formuleert voor de inrichting en ontwikkeling van mobipunten. Dat zijn multimodale vervoersknooppunten die tegelijk een belangrijke rol spelen in de ruimtelijke ontwikkeling als ankerpunten voor kernversterking. In de beleidsvisie formuleren we een uitgebreide reeks prestatie-eisen voor mobipunten, gerelateerd aan hun positie in het vervoersnetwerk en ruimtelijke context.

Sinds een klein jaar is BUUR ook bezig met de ontwikkeling van het ‘Kernenkompas’, een objectief, data-gebaseerd instrument dat vanuit ruimtelijke context, knoopwaarde en plaatswaarde ontwikkelingsperspectieven toont voor kernen. Met het Kernenkompas als basis kunnen op regionale schaal keuzes gemaakt worden welke kernen versterkt en ontwikkeld kunnen worden, en welke geconsolideerd. BUUR maakt momenteel een kernenatlas op voor het gebied van Regionet Leuven en voor de Provincie Antwerpen.

Related.