17 January 2020

BUUR-Latz-Greisch-S333-Antea-Levuur ontwerpen “Ringpark Groene Vesten” (Antwerpen)

Het consortium met BUUR, Latz+Partner (D), Greisch, S333 (UK), Antea Belgium en Levuur is aangesteld voor het ontwerp van het “Ringpark Groene Vesten”.

Enlarge

De ambitie van dit project is om bestaande bermen en restruimten langs de beide zijden van de Antwerpse Ring samen te voegen tot één samenhangende metropolitane groene ruimte. Die moet de leefkwaliteit van de omwonenden substantieel vergroten: méér toegankelijk groen, minder lawaai en fijn stof en betere fiets- en wandelroutes. Het project anticipeert ook al op de klimaatuitdaging, door extra ruimte voor waterbuffering, méér CO2-captatie en een verkoelend effect tijdens warme zomers.

Het projectgebied is ruim 6 kilometer lang: het strekt zich uit van het station Antwerpen Zuid tot de aansluiting van de E313. Het is één van de 18 leefbaarheidsprojecten die de Stad Antwerpen en de Vlaamse Regering samen hebben geselecteerd in het kader van “Over De Ring”. Voor het Ringpark Groene Vesten is een budget van minstens 50 miljoen euro gereserveerd.

Het Ringpark Groene Vesten kan snel gerealiseerd worden, omdat het niet afhankelijk is van de realisatie van de Oosterweelverbinding. Zo kan de leefkwaliteit op korte termijn al significant verbeteren. Tegelijk moet het Ringpark al maximaal rekening houden met een latere overkapping van de Antwerpse Ring.

Eerder tekende het consortium BUUR-Latz-Greisch-S333 ook al het masterplan voor de overkapping van de Oosterweelverbinding ten noorden van het Albertkanaal. Meer info over dit project vind je hier.

Related.