16 June 2017

BUUR in Kwaliteitskamer Gent

Jan Hamerlinck, bestuurder van BUUR, is geselecteerd als één van de zes effectieve leden van de Kwaliteitskamer Gent.

Deze kwaliteitskamer zal de (nog aan te stellen) nieuwe Gentse Stadsbouwmeester bijstaan bij het beoordelen van projecten binnen architectuur, stedenbouw, erfgoed, landschappen of publieke ruimte. Het mandaat van Jan en zijn collega’s begint na de zomervakantie en zal lopen voor zes jaar.