1 February 2019

ESF-steun voor evolutie naar fluïde organisatie

BUUR heeft een proces opgezet om een meer zelfsturende organisatie te worden, hierbij worden we ondersteund door het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Vlaams Cofinancieringsfonds (VCF) met in totaal 80.000 euro.

Enlarge

Dit ESF-project laat BUUR toe zich verder te organiseren als een echte fluïde organisatie, een mix van hiërarchie en zelfsturing.  In een eerste fase worden de medewerkers bevraagd a.h.v. een survey en individuele gesprekken om zo een analyse te maken van de bestaande situatie. Vanuit deze analyse zal d.m.v. verschillende werkgroepen en workshops de blauwdruk van de organisatie worden gedefinieerd waarbij mogelijke nieuwe rollen en de bijhorende rolverdeling worden uitgewerkt. Ook de manier waarop de informatieflow naar het team verloopt, wordt in het nieuwe organisatiemodel voor iedereen helder en duidelijk. Nieuwe besluitvormingsprocessen zullen worden opgestart en geïmplementeerd volgens het principe van ‘no objection decision making’. De kanteling binnen BUUR naar een zelfsturende organisatie zal een grote impact hebben en vraagt bijgevolg de nodige ondersteuning. Daartoe zullen voor het volledige BUUR team opleidingen verbindende communicatie worden georganiseerd. Daarnaast wordt een traject over denkkracht en maturiteit uitgestippeld waarin een kernteam opgeleid wordt tot coaches die op hun beurt het team verder kunnen begeleiden en ondersteunen. Op regelmatige basis worden evaluatiemomenten ingelast zodat een eventuele bijsturing van de organisatiestructuur mogelijk is. Het project wordt volledig opgevolgd door de kerngroep die niet sturend zal optreden maar wel het proces van begin tot einde zal bewaken.